Facebook Statistics

Viete čo je botulizmus?

05-10-2018

V informačnom letáku „Viete čo je botulizmus?“ sa dočítate o potravinovej otrave, ktorá má často smrteľné následky. Otravu spôsobuje botulotoxín (tzv. klobásový jed) produkovaný baktériou Clostridium botulinum. Rizikovými potravinami sú najmä potravinové konzervy, polokonzervy a nátierky bohaté na bielkoviny (obsahujúce mäso, mäsové výrobky, ryby alebo strukoviny).
Leták ponúka nielen prehľad príznakov otravy botulizmom, ale aj liečby a preventívnych opatrení. Chráňte sa a nekonzumujte konzervy a nátierky, ktoré majú nafúknuté viečko či samotný obal!

Informačný leták vydal Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) ustanovený na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorého hlavným poslaním je chrániť zdravie obyvateľov SR a nevystavovať ich zdravotným rizikám, v spolupráci s odborníkmi z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood