Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejné konzultácie k návrhu Národného akčného plánu pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike pre roky 2023-2027

26-01-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá na verejné konzultácie návrh Národného akčného plánu pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike pre roky 2023-2027 .

Pripomienky, názory a návrhy na zmeny/úpravu  návrhu je možné zaslať použitím nižšie uvedeného formulára do 28. februára 2023.

Poznámka:
všetky polia sú povinné

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood