Facebook Statistics
Značka Kvality


Ocenenia EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu (EU organic awards 2022)

21-03-2022

V rámci druhého ročníka usporiadania Dňa ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ (23. septembra 2022) budú Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov, COPA-COGECA a IFOAM Organic Europe udeľovať prvé ocenenia EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu.

Cieľom tejto aktivity je odmeniť najlepších a najinovatívnejších prevádzkovateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorí svojou činnosťou prispievajú k znižovaniu vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie  a klímu a k plneniu stratégií EÚ v oblasti biodiverzity a stratégie „Z farmy na vidličku“ a odmeniť prevádzkovateľov v rámci ekologického hodnotového reťazca, ktorí vyvinuli vynikajúci, inovatívny, udržateľný a inšpiratívny projekt vytvárajúci skutočnú pridanú hodnotu pre ekologickú výrobu a spotrebu.

Ocenenie sa bude udeľovať v siedmych kategóriách:

  • najlepšia biofarmárka (žena) a najlepší biofarmár (muž)
  • najlepší bio-región
  • najlepšie bio-mesto
  • najlepší bio-obvod
  • najlepší malý a stredný bio-podnik
  • najlepší predajca biopotravín
  • najlepšia bio-reštaurácia

Uchádzači o účasť v súťaži sa budú môcť prihlasovať od 25. marca do 8. júna 2022.

Praktická príručka k udeľovaniu ocenení EÚ za ekologickú poľnohospodársku výrobu 2022 je zverejnená na

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming fisheries/farming/documents/practical-guide-organic-awards-2022_en.pdf

Informácie o jednotlivých kategóriách, kritériá a vzory žiadostí sú dostupné na stránke Európskej komisie sú zverejnené na

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en

Porota rozhodujúca o víťazoch súťaže bude zložená zo zástupcov Európskeho parlamentu, Rady európskej únie, Európskej komisie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Európskeho výboru regiónov, COPA-COGECA a IFOAM Organic Europe.