Facebook Statistics
Značka Kvality

V zásielkach z Ázie sa vyskytli nevyžiadané rizikové semená

10-09-2020

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) upozorňuje na nevyžiadané zásielky semien, ktoré sú v niektorých prípadoch pribaľované do spotrebného tovaru z Ázie.

ÚKSUP o skutočnosti informovalo Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie. Množia sa totiž prípady, kedy spoločnosti so sídlom v Číne, Vanuatu a v Malajzii do zásielok drobného spotrebného tovaru (napr. šperky, dekorácie a pod.) pribalili nevyžiadané osivá/semená. Balíčky pritom nemajú potrebné certifikáty o pôvode a zdravotnom stave osiva. Predstavujú tak nielen riziko prenosu škodcov a nových ochorení rastlín, ale aj vniknutia inváznych rastlín, ktoré by sa na našom území mohli rozšíriť a spôsobiť vážne environmentálne i hospodárske škody.

Dosiaľ boli v zásielkach identifikované tieto druhy rastlín:

  1. vo vyššej miere: Brassica napus, Bambusa sp., Petunia x hybrida, Actinidia deliciosa, Allium cepa, Vaccaria hispanica, Rosa rubiginosa, Consolida ajacis, Platycladus orientalis, Trifolium pratense, Trifolium repens
  2. v minoritných počtoch: Amaranthus hybridus, Amaranthus sp., Papaver dubium, Potentilla sp., Geranium molle, Chenopodium album, Brassica juncea, Lotus corniculatus, Ammi majus, Anthemis cotula, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare, Rumex obtusifolium

 

Ak v zásielke z Ázie nájdete nevyžiadané osivá/semená, kontaktujte čo najrýchlejšie Odbor ochrany rastlín ÚKSUP:

Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Tel.: 02/59 880 246
E-mail: [email protected]

Pôvodnú informáciu nájdete na webovej stránke ÚKSÚP.

Príklad nevyžiadanej zásielky s osivom


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood