Facebook Statistics
Značka Kvality

Rozpočet na rok 2007

28-02-2007

LEGISLATÍVNY RÁMEC
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

ROZPOČET A FINANCOVANIE
Rozpis rozpočtu na rok 2007
Register investícií
Programový rozpočet v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Programový rozpočet
Strategické ciele
Návrh záverečného účtu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood