Facebook Statistics

300 SEKCIA ROZPOČTU A FINANCOVANIA

Lillian Šánerová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
Telefón: 59266-225

Lucia Lavrenčíková, Bc.
sekretárka GR
Telefón: 59266-338

310 Odbor riadenia poľnohospodárskych fondov EÚ

Dagmar Moravčíková, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-218

Ivana Ďuračková, Ing.
Telefón: 59266-489

Katarína Krásna, Mgr.
Telefón: 59266-220

Jozef Oravec, Ing.
Telefón: 59266-219

Lenka Popluhárová, Ing.
Telefón: 59266-706

Andrea Šutvayová, Mgr.
Telefón: 59266-493

Tesfu Weldesenbet, Ing. PhD.
Telefón: 59266-215

320 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Telefón: 59266-224

Viera Bendlová, Ing.
Telefón: 59266-212

Zuzana Hanulová, Mgr.
Telefón: 59266-703

Zuzana Igazová, Ing.
Telefón: 59266-702

Dagmar Krajanová, Ing.
Telefón: 59266-211

Marianna Molnárová, Ing.
Telefón: 59266-210

Eva Prievalská, Ing.
Telefón: 59266-707

Mária Vörösová, Ing.
Telefón: 59266-701

330 Finančný odbor

Viera Mrvová, Mgr.
riaditeľka odboru
Telefón: 59266-139

Ľubica Vaniherová
sekretárka riaditeľky odboru
Telefón: 59266-138

Pokladnica
Telefón: 59266-164

Miriam Cziráková, Mgr.
Telefón: 59266-463

Viera Dvořáková
Telefón: 59266-149

Božena Hirková
Telefón: 59266-155

Dana Pešková
Telefón: 59266-154

Renáta Rekeňová
Telefón: 59266-153

Anna Smolíková, Ing.
Telefón: 59266-358

Mária Šarmírová, Ing.
Telefón: 59266-535

Marta Ševčíková
Telefón: 59266-152

Martina Šikulová
Telefón: 59266-151

Zuzana Švaňová
Telefón: 59266-109

Veronika Vániková, Ing.
Telefón: 59266-148

340 Odbor štátnych podpôr a technickej pomoci programov EÚ

Peter Bajtoš, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-316

Martin Barta, Ing.
Telefón: 59266-479

Martina Červeňová, Bc.
Telefón: 59266-321

Anna Dérerová, Ing.
Telefón: 59266-238

Marek Galinski, Ing.
Telefón: 59266-313

Jitka Hudáková, Ing.
Telefón: 59266-315

Oľga Karasová, Ing.
Telefón: 59266-228

Jana Kmeťová, Mgr.
Telefón: 59266-312

Martina Oremusová, Ing.
Telefón: 59266-464

Natália Števčeková, Mgr.
Telefón: 59266-362

360 Odbor stratégie, politík, vedy a výskumu

Tomáš Šimúth, Ing.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľa
Telefón: 59266-221

Jana Hreňová, Ing.
Telefón: 59266-229

Viktória Michelčíková, Ing.
Telefón: 59266-352

Veronika Páleníková, PhDr., MBA
Telefón: 59266-400


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood