Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Martin Nevolný, Ing.
generálny riaditeľ
Miestnosť: 306A/C,3.p.
Telefón: 59266-350

Tímea Vámošová
sekretárka gen. riad.
Miestnosť: 306/b.C,3.p.
Telefón: 59266-351

Andrej Batel, Mgr.
Miestnosť: 458/A,4.p.
Telefón: 59266-349

510 Odbor rastlinnej výroby

Daniela Rudá, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 443/A,4.p
Telefón: 59266-360

Viera Baričičová, Ing. PhD.
Miestnosť: 430/B,4.p.
Telefón: 59266-401

Renáta Boďová, Ing.
Miestnosť: 464/B,4.p.
Telefón: 59266-370

Marek Burda, Ing. PhD.
Miestnosť: 463/B,4.p.
Telefón: 59266-372

Marta Čermáková, Ing.
Miestnosť: 441/A,4.p
Telefón: 59266-353

Hana Fratričová, Ing. Mgr.
Miestnosť: 431/B,4.p.
Telefón: 59266-428

Elena Glváčová, Dr., Ing.
Miestnosť: 465/b.B,4.p.
Telefón: 59266-369

Monika Halásová, Ing. PhD.
Miestnosť: 463/B, 4.p.
Telefón: 59266-371

Anna Keszán, Ing. PhD.
Miestnosť: 432/B,4.p.
Telefón: 59266-429

Patrícia Kráľovičová, Mgr.
Miestnosť: 438/A,4.p
Telefón: 59266-348

Martin Marko, Ing.
Miestnosť: 466/B,4.p.
Telefón: 59266-368

Bronislava Škarbová, Ing., PhD.
Miestnosť: 429/b.B,4.p.
Telefón: 59266-402

520 Odbor živočíšnej výroby

Peter Juhász, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 449/A,4.p.
Telefón: 59266-549

Lenka Capeková, Ing. PhD.
Miestnosť: 452/A,4.p
Telefón: 59266-560

Tamara Dudaščíková, Ing.
Miestnosť: 451/A,4.p.
Telefón: 59266-551

Albín Karcol, Ing.
Miestnosť: 456/A,4.p.
Telefón: 59266-554

Kristína Mouelhi, MVDr.
Miestnosť: 454/A,4.p.
Telefón: 59266-546

Zuzana Salagová, Ing.
Miestnosť: 450/A,4.p.
Telefón: 59266-552

Ján Sukovský, Ing.
Miestnosť: 447/A,4.p.
Telefón: 59266-544

Nikola Svetláková, Mgr.
Miestnosť: 455/A,4.p.
Telefón: 59266-550