Facebook Statistics

Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.4

20-10-2020

V súvislosti s oznamom z dňa 20.10.2020 o zverejnení aktualizácie Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.4 na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP si Vás dovoľujeme informovať, že predmetný Manuál je platný a účinný od 20.10.2020 t.j. od tohto dátumu musia byť všetky plagáty, veľkoplošné pútače a stále tabule vytlačené/inštalované/osadené už s logom MIRRI SR. 
Všetky plagáty, veľkoplošné pútače a stále tabule , ktoré boli vytlačené/inštalované/osadené ​do 20.10.2020 si môžu ponechať logo MPRV SR. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood