Facebook Statistics
Značka Kvality

Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.4

20-10-2020

V súvislosti s oznamom z dňa 20.10.2020 o zverejnení aktualizácie Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.4 na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP si Vás dovoľujeme informovať, že predmetný Manuál je platný a účinný od 20.10.2020 t.j. od tohto dátumu musia byť všetky plagáty, veľkoplošné pútače a stále tabule vytlačené/inštalované/osadené už s logom MIRRI SR. 
Všetky plagáty, veľkoplošné pútače a stále tabule , ktoré boli vytlačené/inštalované/osadené ​do 20.10.2020 si môžu ponechať logo MPRV SR. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)