Facebook Statistics

Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľský cien (HICP) vybraných skupín potravín podľa klasifikácie COICOP v januári až novembri 2016

09-01-2017
Pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľský cien (HICP) vybraných skupín potravín podľa klasifikácie COICOP v januári až novembri 2016

Vývoj priemerných indexov HICP potravín celkom podľa klasifikácie COICOP v krajinách EÚ 28 za január až október 2016

22-11-2016
Pravidelná mesačná informácia o vývoji harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín výrobkov v krajinách EÚ za mesiac október 2016

Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien potravín v EÚ

27-10-2016
Pravidelná mesačná informácia vybraných skupín výrobkov za mesiac september 2016