Facebook Statistics

Uznesenie č. 16

25-04-2018


Uznesenie č. 15

15-02-2018

Uznesenie č. 14

15-02-2018

Uznesenie č. 13

15-02-2018

Uznesenie č. 12

11-12-2017

Uznesenie č. 11

18-07-2017

Uznesenie č. 10

11-07-2017

Uznesenie č. 9

05-06-2017

Uznesenie č. 8

05-06-2017

Uznesenie č. 7

04-01-2017covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood