Facebook Statistics
Značka Kvality
Poľnohospodárstvo

V sekcii nájdete informácie, ktoré sa týkajú pestovania rastlinných komodít - signalizačné, situačné a výhľadové správy, dokumenty vzťahujúce sa na chov hospodárskych zvierat, podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín či ekologického poľnohospodárstva. Sekcia Vám ponúka informácie o bezpečnosti a označovaní potravín, dôležité informácie pre spotrebiteľov, legislatívu vzťahujúcu sa na jednotlivé potravinárske komodity, biopotraviny, ale aj rôzne štatistické údaje obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Záujemcovia tu nájdu pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Pozvánka na konferenciu o zelenine

22-04-2009
Aktuálne otázky v oblasti podpory pre pestovateľov zeleniny

Pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

26-02-2009
Aktuálne problémy v ochrane jadrovín a repky, Košice

Pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

26-02-2009
Aktuálne problémy v ochrane jadrovín a repky, Nitra

Stratégia ochrany ozimných obilnín proti vírusovým chorobám

06-11-2008
Vírusové ochorenia obilnín patria v poslednej dekáde k najrozšírenejším, najdeštruktívnejším a hospodársky najvýznamnejším ochoreniam týchto druhov kultúrnych rastlín na svete.

Riešenie prebytkov kukurice na Slovensku

23-10-2008
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyzýva poľnohospodárov, aby nahlásili na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) aktuálne pestovateľské výmery, priemerné hektárové úrody a celkovú nepredanú produkciu kukurice.

Informácia o pestovaní geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v roku 2008

09-07-2008
V členských štátoch EÚ sa na ploche cca 100 000 ha pestuje geneticky modifikovaná kukurica MON 810, ktorá je jediná doteraz povolená.

Informácia pre podnikateľov v potravinárstve ohľadne čerpania podpory z fondov EÚ v programovacom období 2007-2013

23-05-2008
V programovacom období rokov 2007-2013 môžu slovenskí potravinári čerpať podpory v rámci dvoch operačných programov, a to v závislosti od toho, či sa jedná o prvospracovateľov,...

Informácia pre záujemcov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov

16-04-2008
V rámci spoločnej organizácie trhu s vínom je jedným z opatrení aj podpora pri reštrukturalizácii vinohradov. Záujemcovia o túto podporu doteraz museli podávať žiadosti na Pôdohospodárske platobnú agentúru v termíne do 15. marca vinárskeho roku,...

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva SR o povinnosti registrovať včelstvá

03-04-2008
aktualizované 17.4.2008
V súlade s § 19 ods. 1 a § 37 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti vyplýva včelárom povinnosť registrovať včelstvá v centrálnom registri včelstiev.


Slávnostné odovzdávanie Pozitívneho listu výrobcu krmív, kŕmných zmesí a premixov

12-11-2007
Foto: Slávnostné odovzdávanie Pozitívneho listu výrobcu krmív, kŕmných zmesí a premixovZväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností ako kompetentný subjekt v zmysle Nariadenia (ES) č. 183/2005 vedie reprezentatívny zoznam certifikátov výrobcov krmív členských organizácií zväzu,...

Reštrukturalizačný program na uplatnenie pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu

12-11-2007
(Slovenská republika)
Reštrukturalizačný program na uplatnenie pomoci na diverzifikáciu v Slovenskej republike vychádza z možnosti podporiť regióny v ktorých pestovatelia pestovali cukrovú repu na výrobu cukru v pestovateľskom rajóne cukrovaru spoločnosti Eastern Sugar Slovensko a. s. Dunajská Streda (ďalej len „ESSK“).
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood