Facebook Statistics

Aktuality

Informácia o pestovaní geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v roku 2008

09-07-2008

V členských štátoch EÚ sa na ploche cca 100 000 ha pestuje geneticky modifikovaná kukurica MON 810, ktorá je jediná doteraz povolená. Pestuje sa hlavne v štátoch ako Španielsko 70 000 ha, Rumunsko 9 000 ha, Portugalsko 8 000 ha.

Pri pestovaní geneticky modifikovaných plodín je potrebné dodržiavať stanovené pravidlá, ktoré zaisťujú koexistenciu s konvenčnými a ekologickými pestovateľmi.

Na Slovensku sa  geneticky modifikovaná kukurica pestuje od roku 2006 a v tomto roku je obsiata plocha 1 930,87 ha na 39 parcelách. Pestovaním tejto kukurice sa zaoberá 13 pestovateľov.

Na pestovanie geneticky modifikovaných plodín nie je jednoznačný názor, napr. Rakúsko je proti, Francúzsko vydalo zákaz pestovania a v súčasnosti prehodnocuje pestovanie na základe vedeckých štúdií.

Farmári vo svetovom meradle chápu problematiku pestovania čisto z ekonomického hľadiska. Pestovanie geneticky modifikovaných plodín je jedna z možností ako efektívne eliminovať tlak nárastu patogénov, ktoré v dnešnej dobe ohrozujú hospodárske výsledky pestovanej kukurice. Dokazujú to priemerné úrody dosiahnuté na Slovensku za posledné roky 2005 - 6,97 t/ha, 2006 - 5,55 t/ha a v roku 2007 - 3,97 t/ha.

Slovensko má platnú legislatívu vo forme zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. a vyhlášky č. 69/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. Kontrolou dodržiavania stanovených pravidiel je poverený Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood