Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.1: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

21-03-2011
Opatrenie je zamerané predovšetkým na zvyšovanie vidieckej zamestnanosti prostredníctvom, zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, výstavby, rekonštrukcie a modernizácie agroturistických a rekreačných zariadení, resp. výrobných a predajných objektov.

Žiadateľom podnikateľ v oblasti poľnohospodárstva.