Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 1.1: Modernizácia fariem

17-03-2011
Opatrenie je zamerané na podporu investícií, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť poľnohospodárskych subjektob. V rastlinnej výrobe sa podporuje napr. výstavba skleníkov, závlahových systémov, výsadba ovocných sadov, chmelníc a vinohradov. V živočíšnej výrobe je podporovaná modernizácia objektov dojární, liahní, technologického vybavenia v chovoch hospodárskych zvierat atď.

Žiadateľom je podnikateľ v poľnohospodárskej prvovýrobe.