Facebook Statistics

500 SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Ján Baršváry, Ing.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-350

Tímea Vámošová
sekretárka gen. riad.
Telefón: 59266-351

Andrej Batel, Mgr.
Telefón: 59266-349

Patrícia Kráľovičová, Mgr.
Telefón: 59266-348

Marta Magdolenová, Ing.
Telefón: 59266-357

510 Odbor rastlinnej výroby

Jana Vargová, Ing.
riaditeľka odboru
Telefón:

Viera Baričičová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-401

Renáta Boďová, Ing.
Telefón: 59266-370

Marek Burda, Ing. PhD.
Telefón: 59266-372

Hana Fratričová, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-428

Elena Glváčová, Dr., Ing.
Telefón: 59266-369

Monika Halásová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-371

Lucia Horeličanová, Ing.
Telefón: 59266-446

Martin Marko, Ing.
Telefón: 59266-368

Bronislava Škarbová, Ing., PhD.
Telefón: 59266-402

520 Odbor živočíšnej výroby

Peter Juhász, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-549

Matej Besler, Mgr.
Telefón: 59266-557

Lenka Capeková, Ing. PhD.
Telefón: 59266-560

Anton Dostál, MVDr. PhD.
Telefón: 59266-533

Tamara Dudaščíková, Ing.
Telefón: 59266-551

Albín Karcol, Ing.
Telefón: 59266-554

Pavol Mihálik, Ing.
Telefón: 59266-550

Kristína Mouelhi, MVDr.
Telefón: 59266-546

Katarína Rácová, Ing.
Telefón: 59266-561

Zuzana Salagová, Ing.
Telefón: 59266-552

Ján Sukovský, Ing.
Telefón: 59266-544

Dominik Škoda, Ing.
Telefón: 59266-577

Peter Tatarka, Ing.
Telefón: 59266-570


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood