Facebook Statistics
Značka Kvality
Slovenské výrobky v Ženeve

14-12-2010
Foto: Slovenské výrobky v ŽeneveDňa 9.12.2010 sa v priestoroch Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve uskutočnil v poradí už 10. ročník prezentačnej a degustačnej akcie Brewing the Difference – Poznávanie rozdielov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood