Facebook Statistics
Značka Kvality

Dotácie poskytnuté chovateľom včelstiev - nepodnikateľom v roku 2010

13-01-2011
Prehľad poskytnutých dotácií chovateľom včelstiev - nepodnikateľom na úhradu nákladov za zlikvidované zariadenie na chov včelstiev a strát na včelstvách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.

Dotácie poskytnuté občianským združeniam v roku 2010

13-01-2011
Schválené dotácie Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám, Slovenskej poľovníckej komore a poľovníckym organizáciám v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, na verejnoprospešné činnosti v roku 2010 v zmysle výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 v znení neskorších úprav.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood