Facebook Statistics

Zoznam dezinfekčných prostriedkov EPA na SARS-CoV-2

26-03-2020

Agentúra pre ochranu životného prostredia (United States Environmental Protection Agency, EPA) je agentúra, spadajúca pod Federálnu vládu USA, poverená ochranou ľudského zdravia a životného prostredia- vzduchu, vody a pôdy.

Zoznam dezinfekčných prostriedkov, obsahujúcich produkty, ktoré spĺňajú kritériá EPA na použitie proti novému koronavírusu SARS-CoV-2, nájdete na webovej stránke EPA.

Pozn.: tieto produkty sú schválené EPA v USAAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood