Facebook Statistics
Značka Kvality

Úspech slovenských výrobkov v Ženeve

09-12-2011

Dňa 1. decembra 2011 sa v priestoroch Svetovej obchodnej organizácie (WTO) uskutočnil už 11. ročník prezentačno-degustačnej akcie pod názvom BREWING THE DIFFERENCE.

Tak ako po minulé roky, aj tento ročník sa niesol v znamení ochutnávok a degustácie tradičných národných špecialít členských krajín Európskej únie a Turecka ako kandidátskej krajiny do EÚ.

Slovenská republika sa doposiaľ zúčastnila všetkých ročníkov tejto tradičnej akcie a po jedenásty krát sa tak opäť prezentovala svojimi kvalitnými a tradičnými potravinárskymi výrobkami a nápojmi takpovediac pred celým svetom vzhľadom na to, že hosťami sú delegáti a diplomati všetkých 153 členských krajín WTO a medzinárodných organizácií so sídlom v Ženeve.

Aj v tomto roku sa podujatie vyznačovalo vysokou návštevnosťou a neustálou koncentráciou hostí pri slovenskom pulte, kde návštevníci vysoko ocenili vynikajúcu chuť a kvalitu slovenských syrov, trvanlivých mäsových výrobkov, paštét, cukroviniek a nápojov.

Touto cestou by sme sa radi chceli poďakovať spoločnostiam a zväzom, ktoré svoje výrobky na prezentačno–degustačnú akciu Brewing the Difference v Ženeve poskytli a vďaka ktorým sa Slovenská republika opätovne dostala do povedomia širokej verejnosti: Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Bratislava, GAS Familia Stará Ľubovňa, Food Farm Hlohovec, Pivnica Tibava, Agrofarma Červený Kameň, Cech bryndziarov – NIKA Považská Bystrica, Mecom Humenné, JAV-AKC Vlčany, Novofruct Nové Zámky a Tatramel Starý Smokovec.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood