Facebook Statistics
Značka Kvality

Potraviny pre 21. storočie

12-07-2010

Európska komisia prostredníctvom tlačovej konferencie oznámila uskutočnenie konferencie v Európskom parlamente pod heslom

Potraviny pre 21. storočie

 a s pracovným názvom

Ako EU výskum vplýva na Kvalitu a bezpečnosť potravín“.

Jednodňová konferencia sa konala 8.VII.2010 v Bruseli a bola zameraná na prezentáciu 8 úspešných projektov EÚ, na ich riešenie, na predbežné výsledky, ako aj na spôsob ich prezentácie pre široké vrstvy obyvateľstva nielen EÚ. Jedná sa o projekty riešené v celkovom náklade 86,4 mil. EUR, do ktorých sú zapojené aj krajiny mimo EÚ. Výsledky projektov majú byť aj podkladom pre upresnenie EÚ stratégie orientovanej na zlepšenie kvality života obyvateľov EÚ, ktorá je súčasťou stratégií EU známych ako Európa 2020.

Bližšie informácie nájdete na internetovej adrese

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2010&na=na-010710-2


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood