Facebook Statistics

Oznam/aktualizácia k Informačnému semináru pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020

18-09-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014-2020“) si Vám dovoľuje oznámiť, že kapacita informačného seminára pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 je žiaľ naplnená, ďalší záujemcovia sa už nemôžu prihlásiť. Ďakujeme za prejavený záujem.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood