Facebook Statistics
Značka Kvality

Odborný informačno-vzdelávaci seminár

16-02-2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program rybné hospodárstvo SR 2021-2027 (ďalej len „PRH“) informuje potenciálnych žiadateľov o možnosti zúčastniť sa odborného informačno-vzdelávacieho semináru pod záštitou Združenia chovateľov rýb na Slovensku, ktoré sa uskutočnia dňa 29.2.2024 v Žiline a dňa 7.3.2024 v Ivanke pri Dunaji, ktoré bude venované aj problematike nového programového obdobia PRH 2021-2027, jeho obsahového a časového harmonogramu vyhlasovaných výziev pre program PRH.

Prosíme o registráciu na uvedenom linku, najneskôr však do 20. 2. 2024.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood