Facebook Statistics

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 v Nitre

05-10-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo  2014 – 2020

Vás pozýva na

INFORMAČNÝ SEMINÁR

pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Účelom informačného seminára je poskytnúť potenciálnym žiadateľom a prijímateľom informácie o nových výzvach a o možnostiach podpory z OP RH 2014-2020 so zameraním sa na dopytovo orientované projekty.

Účasť na informačnom seminári je bezplatná.

Termín a miesto konania:

12. októbra 2018 (piatok) o 10:00 hod.

Modrý salónik, Agroinštitút Nitra, š. p.

Agroinštitút Nitra, š. p., Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na elektronickú adresu: oprh@land.gov.sk najneskôr v termíne do 09. októbra 2018, 12:00 hod. 

Účastníkom informačného seminára bude poskytnuté občerstvenie a obed.

Vopred ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na Vás.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood