Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky - rok 2023

Vestník čiastka 23/2023 (vystavená 29-09-2023)

Obsah:

63.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu,
 
chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Spišské párky (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2023 (vystavená 19-09-2023)

Obsah:

62.
Rozhodnutie o určení dátumu kalendárneho roka 2023, pred ktorým je podľa zákona
 
zakázané uvádzať na trh víno vo fľašiach, ktoré bolo vyrobené v tomto kalendárnom roku
 
z hrozna zozbieraného v tom istom kalendárnom roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2023 (vystavená 19-09-2023)

Obsah:

58.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Agrilus anxius
59.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Agrilus planipennis
60.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Anoplophora glabripennis
61.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Anoplophora chinensis

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2023 (vystavená 19-09-2023)

Obsah:

57.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 4330/2023-243 o prevádzke a používaní služobných motorových vozidiel

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2023 (vystavená 24-08-2023)

Obsah:

56.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2023 (č. 16327/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2023 (vystavená 14-08-2023)

Obsah:

55.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2023

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2023 (vystavená 04-08-2023)

Obsah:

54.
Rozhodnutie o určení obdobia roka 2023, v ktorom možno spotrebiteľovi ponúkať burčiak, vyrobený z hrozna zozbieraného v tomto roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2023 (vystavená 25-07-2023)

Obsah:

51.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Spodoptera frugiperda
52.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Popillia japonica
53.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Aromia bungii

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2023 (vystavená 13-07-2023)

Obsah:

50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o minimálnej výmere plochy vysiatej zmesami pre opeľovače (č. 15078/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2023 (vystavená 13-07-2023)

Obsah:

46.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Muránske buchty (jednotný dokument)
47.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Spišský šípkový lekvár (jednotný dokument)
48.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Brhlovské podlievané buchty (jednotný dokument)
49.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Tôčky (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2023 (vystavená 04-07-2023)

Obsah:

45.
Dodatok č. 2 k Smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 
Slovenskej republiky č. 9443/2021-420 o zmluvách v znení Dodatku č. 1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2023 (vystavená 06-06-2023)

Obsah:

22.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2023
23.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2023
24.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2023
25.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2023
26.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2023
27.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči transmisívnej spongiformnej encefalopatii – scrapie v Slovenskej republike pre rok 2023
28.
Národný program eradikácie moru a hniloby včelieho plodu na roky 2022 - 2023
29.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2022 - 2023
30.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) a infekčnej hemotopoetickej nekrózy (IHN) v Slovenskej republike na roky 2022 -2023
31.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2023
32.
Národný pohotovostný program pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovensku v roku 2023
33.
Národný eradikačný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2023
34.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022 – 2023
35.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2023
36.
Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformních encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2023
37.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2023
38.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
39.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
40.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
41.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
42.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
43.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
44.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2023 (vystavená 15-05-2023)

Obsah:

21.
Dodatok č. 1 z 03.05.2023 k SMERNICI Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 6899/2022-290 o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood