Facebook Statistics
Značka Kvality

Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD

19-04-2018
Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík je jedna z vlajkových publikácií OECD pre sektor poľnohospodárstva. Správa každoročne prináša hodnotenie vývoja v poľnohospodárskych politikách svojich členských a vybraných nečlenských krajín. Okrem sledovania trendov celkovej úrovne podpory analyzuje aj jej štruktúru.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood