Facebook Statistics
Značka Kvality

Všeobecné informácie

02-11-2015
Predsedníctvo v Rade Európskej únie predstavuje jednu z najdôležitejších a najnáročnejších úloh, ktorá vyplýva z členstva v EÚ. Predsedníctvo SR v Rade EÚ (SK PRES) sa oficiálne začína 1. júla 2016 a končí 31. decembra 2016, pričom Slovenská republika bude predsedať Rade EÚ v rámci predsedníckeho tria spolu s Holandskom a Maltou. Úlohou predsedajúceho štátu je viesť rokovania o európskej legislatíve prevažne na úrovni pracovných skupín Rady EÚ...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood