Facebook Statistics
Značka Kvality

Prezentácie na Krajskom informačnom dni 22.11.2012 pre podnikateľov v potravinárskej výrobe z Nitrianskeho kraja

29-11-2012
Dňa 29. 11. 2012 v nadväznosti na informácie z 22.11.2012 zverejnené na hlavnej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o uskutočnení Krajského informačného dňa 22.11.2012 pre podnikateľov v potravinárskej výrobe z Nitrianskeho kraja, bola na stránke Sekcie potravinárstva a obchodu zverejnená prezentácia ...

Oznam

22-11-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 22.11.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ za október 2012“.

Oznam

13-11-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 13.11.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín v októbri 2012“.

Oznam

22-10-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 22.10.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ za september 2012“.

Oznam

16-10-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 16.10.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín v septembri 2012".


Oznam

13-09-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 13.9.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín v auguste 2012".

Oznam

16-08-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 16.8.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EU za júl 2012“.

Oznam

13-08-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 13.8.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín v júli 2012“.

Oznam

17-07-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Potravinárstvo a obchod / Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec / Dokumenty / Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ
bola dnes zverejnená pravidelná mesačná informácia „Vývoj priemerných indexov HICP potravín v januári až júni 2012"

Oznam

17-07-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Potravinárstvo a obchod / Obchod / Dodavateľský potravinový reťazec / Dokumenty / Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dnes zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín v júni 2012"

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood