Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie

21-07-2015
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 21. 7. 2015 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku za január až jún 2015.

Oznámenie

25-06-2015
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 25. 6. 2015 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku za január až máj 2015.

Oznam

20-04-2015
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 20.4.2015 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravin v krajinách EÚ – 28 za január až marec 2015"

Oznam

08-04-2015
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 8.4.2015 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravin v krajinách EÚ – 28 za január až február 2015"


Oznam

28-01-2015
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 28.1.2015 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravin v krajinách EU – 28 za január až december 2014"


Oznam

18-12-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 18.12.2014 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravin v krajinách EU – 28 za január až november 2014"

WTO Ženeva: BREWING THE DIFFERENCE 2014 (Poznávanie rozdielov)

16-12-2014
Foto: WTO Ženeva: BREWING THE DIFFERENCE 2014 (Poznávanie rozdielov)Dňa 9. decembra 2014 sa v priestoroch Svetovej obchodnej organizácie (WTO) uskutočnil 14. ročník už tradičnej prezentačno-degustačnej akcie pod názvom BREWING THE DIFFERENCE...Oznam

25-11-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 25.11.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až október 2014"

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood