Facebook Statistics
Značka Kvality

Európska komisia odpovedá na otázky o koronavíruse a prenose na domáce zvieratá

11-06-2020

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG-SANTE) Európskej komisie zverejnilo koncom mája dokument, v ktorom objasňuje riziko prenosu infekcie SARS-CoV-2 z ľudí na ich domáce zvieratá.

V súčasnosti neexistujú vedecké dôkazy, že by domáce alebo hospodárske zvieratá zohrávali úlohu pri šírení SARS-CoV-2 medzi ľuďmi. V niektorých prípadoch však môže dôjsť k infikovaniu domácich zvierat od osôb s ochorením COVID-19. Predbežné hodnotenie rizika vystavenia a následnej infekcie zvierat v takýchto domácnostiach sa považuje za nízke pre mačky, fretky, škrečky, za veľmi nízke pre psy a za zanedbateľné pre vtáky a plazy.

Nie je však na škodu dodržiavať preventívne opatrenia:

  • infikovaní ľudia či ľudia podozriví na ochorenie COVID-19 by sa mali čo najviac vyhýbať úzkemu kontaktu so svojimi domácimi zvieratami
  • je vhodné zachovávať dobré hygienické postupy (napr. izolovať infikované osoby alebo osoby podozrivé z infekcie od domácich zvierat; často si umývať ruky, vyhýbať sa kontaktu s tvárou; používať rúško)
  • zvieratá, žijúce s osobami, ktoré sú nakazené alebo podozrivé z nákazy vírusom SARS-CoV-2, by mali prichádzať do minimálneho kontaktu s inými ľuďmi alebo zvieratami (je vhodné ich izolovať v domácnosti, pokiaľ to za žiadnych okolností neohrozuje dobré životné podmienky zvierat a len na nevyhnutnú dobu karantény)
  • pri vychádzke so zvieraťom držať domáce zviera od ostatných zvierat i ľudí

Viac informácií nájdete v dokumente COVID-19 a hospodárske a domáce zvieratá - Otázky a odpovede.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood