Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktualizácia č. 2 - výzvy OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-042

01-03-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo oznamuje vydanie Aktualizáciu č.2, pre Výzvu OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-04 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f), Aktivity: Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood