Facebook Statistics
Značka Kvality

Oddelenie poľnohospodárskej politiky

22-07-2016

aktualizované 14.12.2022

Meno a priezvisko

Pozícia

Kontakt
Agenda
Helena LETTRICHOVÁ
Vedúca oddelenia
Tel.: +32.2.74.36.824
Email: [email protected]
SCA, spoločná poľnohospodárska politika (SPP),  spoločná  organizácia trhov, fytosanitárne otázky, GMO, živočíšna produkcia,  osivá a množiteľský materiál, priame  platby
Róbert HAČKO
prvý tajomník
Tel.: +32.2.74.36.772
Email: [email protected]

zdravie zvierat, hygiena potravín, 
pohoda zvierat, Codex Alimentarius, 
lieková politika, výživa zvierat, klonovanie zvierat

Zlatica DAUBNEROVÁ
druhá tajomníčka
Tel.: +32.2.74.36.858
Email: [email protected]

Spoločná politika rybného hospodárstva (SRP), Codex Alimentarius, označovanie a kvalita potravín, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka

Lukáš BAĎO

tretí tajomník

Tel.: +32.2.74.36.840
Email: [email protected]

Prepojenie poľnohospodarstva na enviro-klimatické záležitosti (Fit For 55), Audity, uhlíkové poľnohospodárstvo, ochrana pôdy, Asistent oddelenia

Andreas FABIÁN

tretí tajomník

Tel.: +32.2.74.36.832
Email: [email protected]

AGRIFIN, GIs, UTPs and DQF, FAO, Propagácia a obchod, Výskum a inovácie v agrosektore, štátna pomoc


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood