Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovenská republika bude pokračovať v predsedaní Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) aj v roku 2024

01-12-2023
Foto: Slovenská republika bude pokračovať v predsedaní Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) aj v roku 2024 Na zasadnutí Riadiaceho výboru Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) 27.11.2023 bola na pozíciu predsedníčky na ďalší rok menovaná Kristína Gendová Ruzsíková zo Stálej misie SR pri OECD v Paríži (diplomatka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). V predsedníckej pozícii bude tak Slovenská republika pokračovať druhý rok za sebou.

Slovensko na samite OSN pre potravinové systémy

26-07-2023
Foto: Slovensko na samite OSN pre potravinové systémyV dňoch 24. – 26. júla 2023 sa v priestoroch FAO v Ríme uskutočnil samit OSN pre potravinové systémy s názvom UN Food Systems 2023 Stocktaking Moment (UNFSS+2). Slovensko zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR J. Bíreš.

Zverejnenie publikácie „Poľnohospodársky výhľad OECD – FAO na roky 2023-2032“

17-07-2023
Foto: Zverejnenie publikácie „Poľnohospodársky výhľad OECD – FAO na roky 2023-2032“Dňa 6. júla 2023 bola zverejnená spoločná publikácia OECD – FAO s názvom „Poľnohospodársky výhľad OECD – FAO na roky 2023-2032“. Publikácia predstavuje trendy, ktoré budú poháňať svetové potravinové a poľnohospodárske trhy v nasledujúcom desaťročí.

Výzva na podporu agrárnej vedy z OECD je otvorená

16-05-2023
Foto: Výzva na podporu agrárnej vedy z OECD je otvorenáParíž - OECD opätovne ponúka možnosť získať viac zdrojov na agrárnu vedu a výskum a príležitosti na posilnenie medzinárodnej spolupráce a mobility vedeckých kapacít. Výzva z Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) na rok 2024 je otvorená do 10. septembra 2023 aj pre Slovenskú republiku.

Avízo - zasadnutie expertov OECD v Bratislave

20-04-2023
V Bratislave budú v dňoch 25. – 27. apríla 2023 zasadať experti z krajín OECD na lesný reprodukčný materiál.

Slovenská republika bude predsedať Pracovnej skupine OECD pre pesticídy ďalší rok

06-03-2023
Expertka MPRV SR pre pesticídnu politiku Bronislava Škarbová bola potvrdená vo funkcii predsedníčky Pracovnej skupiny OECD pre pesticídy na ďalší rok. SR bude tejto pracovnej skupine predsedať už štvrtý rok za sebou. SR má takto možnosť priamo ovplyvňovať smerovanie práce OECD v tejto oblasti, čo prispieva k nefinančnej návratnosti našich členských príspevkov.

Slovenská republika získala predsednícku pozíciu v Programe OECD pre agrárnu vedu (CRP)

06-12-2022
Na zasadnutí Riadiaceho výboru Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) bola 6. decembra 2022 (s platnosťou od 1.1.2023) za predsedníčku CRP menovaná Kristína Gendová Ruzsíková zo SM SR pri OECD (diplomatka MPRV SR), ktorá v predchádzajúcich 3 rokoch vo vedení programu pôsobila vo funkcii podpredsedníčky. Z podpredsedníckych postov jej budú vo výkone mandátu CRP pomáhať delegáti Austrálie a Maďarska.

Minister Vlčan sa na rokovaní Rady ministrov v Bruseli zastal aj výrobcov hnojív

22-11-2022
Foto: Minister Vlčan sa na rokovaní Rady ministrov v Bruseli zastal aj výrobcov hnojívV pondelok 21. novembra 2022 sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan zúčastnil rokovania Rady ministrov AGRIFISH v Bruseli. Hlavnou témou zasadnutia bolo dlhoočakávané oznámenie o zabezpečení dostupnosti hnojív, ktoré Komisia pripravila v reakcii na aktuálnu krízu. Oznámenie predstavuje súhrn opatrení, ktoré je možné uplatniť na národnej úrovni. Členské štáty majú možnosť podporiť svojich výrobcov a poľnohospodárov napríklad prostredníctvom solidárnych odvodov zo zastropovaných trhových ziskov producentov energií, upravených pravidiel štátnej pomoci ako aj intervencií v rámci strategických plánov SPP.

Zasadnutie Výboru OECD pre poľnohospodárstvo na ministerskej úrovni (3.-4.11.2022)

09-11-2022
Foto: Zasadnutie Výboru OECD pre poľnohospodárstvo na ministerskej úrovni (3.-4.11.2022)Ministri poľnohospodárstva členských a vybraných nečlenských krajín OECD zasadali v Paríži po šiestich rokoch v dňoch 3. – 4. novembra 2022. Hlavnou témou zasadnutia Výboru OECD pre poľnohospodárstvo na ministerskej úrovni bolo: „Budovanie udržateľného poľnohospodárstva a potravinových systémov v meniacom sa prostredí – zdieľané výzvy a transformačné riešenia.“ V závere zasadnutia ministri prijali ministerskú deklaráciu, ktorá bude v ďalšom období určovať smerovanie OECD v agende poľnohospodárstva. Delegáciu SR v Paríži viedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

SR bude môcť čerpať zo špecializovaného programu OECD pre agrárnu vedu a výskum aj v roku 2023

04-05-2022
Foto: SR bude môcť čerpať zo špecializovaného programu OECD pre agrárnu vedu a výskum aj v roku 2023Kooperatívny výskumný program OECD pre udržateľné poľnohospodárske a potravinové systémy (Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems) spustil výzvu na žiadosti o financovanie v roku 2023. Výzva je otvorená do 10. septembra 2022.

NA VÝCHODNOM SLOVENSKU SA STRETLI EXPERTI NA BOJ PROTI ILEGÁLNEMU OBCHODOVANIU S PESTICÍDMI

18-02-2022
Foto: NA VÝCHODNOM SLOVENSKU SA STRETLI EXPERTI NA BOJ PROTI ILEGÁLNEMU OBCHODOVANIU S PESTICÍDMIKaluža, Vyšné Nemecké - Slovensko zorganizovalo dvojdňový odborný seminár zameraný na posilnenie medzinárodnej spolupráce zameranej na boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi a vzájomnú komunikáciu o riešení problémových prípadov. Vzhľadom na strategickú polohu SR a jej hranicu s Ukrajinou, ktorá je jednou z možných ciest vstupu ilegálnych pesticídov do EÚ, seminár sa 16.-17.2.2022 konal na východnom Slovensku v Kaluži a na hraničnom priechode Vyšné Nemecké-Užhorod. Zúčastnilo sa na ňom spolu 21 krajín.

SLOVENSKO BUDE HOSTIŤ SEMINÁR ZAMERANÝ NA ODHAĽOVANIE ILEGÁLNEHO OBCHODOVANIA S PESTICÍDMI – avízo

14-02-2022
Foto: SLOVENSKO BUDE HOSTIŤ SEMINÁR ZAMERANÝ NA ODHAĽOVANIE ILEGÁLNEHO OBCHODOVANIA S PESTICÍDMI – avízoPesticídy patria vo svete medzi najviac regulované produkty, avšak medzinárodný obchod s falšovanými a ilegálnymi produktmi stále rastie. Slovensko-ukrajinská hranica je jednou z možných vstupných ciest nelegálnych prípravkov na naše územie, a zároveň na územie EÚ. SR bude preto 16.-17.2.2022 vo Vyšnom Nemeckom hostiť seminár zameraný na odhaľovanie ilegálneho obchodovania s poľnohospodárskymi pesticídmi.

​SR získala v OECD post podpredsedu Výboru pre rybárstvo

21-12-2021
Foto: ​SR získala v OECD  post podpredsedu Výboru pre rybárstvoSR získala v závere roka v OECD post podpredsedu Výboru pre rybárstvo (COFI). SR bude vo vedení výboru v roku 2022 zastupovať expert MPRV SR na rybársku politiku Ján Sukovský. Slovensko bude v užšom vedení (byre) tohto výboru zastúpená vôbec po prvýkrát od svojho vstupu do OECD.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood