Aktuality

31/01/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - január 2018

19/01/2018 | Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„PRESSBURGER KIPFEL“/„POZSONYI KIFLI“

Dňa 19. 1. 2018 bola v Úradnom vestníku EÚ uverejnená žiadosť Slovenskej republiky o zmenu a doplnenie podľa článku 50 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny  za účelom námietkového konania po dobu 3 mesiacov

 

Dátum zverejnenia:

19.1.2018

Námietkové konanie do:

19.4.2018

Názov:

„BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„PRESSBURGER KIPFEL“/„POZSONYI KIFLI“ - žiadosť o zmenu a doplnenie

Označenie:

ZTŠ

Prihlasujúca krajina:

Slovenská republika

Opis:

Makovou alebo orechovou plnkou plnené jemné pekárenské alebo cukrárenské pečivo s mramorovým lesklým povrchom.

 

Organoleptické vlastnosti

Farba: na povrchu hnedá až tmavohnedá, na reze okrem niekoľko milimetrov hrubého obalu je len náplň – pri makovej náplni tmavá až čierna farba a ak ide o orechovú náplň farba hnedá.

 

Vzhľad: celistvý, lesklý povrch hnedej až tmavohnedej farby so svetlejším jemným „žilkovaním“, ktoré pripomína „mramorovanie“ na vrchnej kôrke.

 

Konzistencia: na povrchu pevná, jemná, krehká pri prelomení.

 

Vôňa a chuť: jemná, typická po použitej náplni (teda typicky orechová alebo typicky maková), chuť je príjemne sladká s vôňou po použitých prísadách.

 

Fyzikálne vlastnosti

 

Tvar: podkovička od stredu ku koncom postupne zúžená pri plnení makom a náznak písmena C pri plnení orechmi.

Hmotnosť: zvyčajne je 40 – 70 g.

Link na zverejnený JD: OJ 2018/C 19/11

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_019_R_0011&from=SK

 

Zápis názvu je „s výhradou názvu“!!!

 

Výrobcovia výrobkov, ktorých názvy sú zapísané s výhradou názvu, musia dodržiavať špecifikáciu schválenú Európskou komisiou a certifikovať svoje výrobky podľa článku 37 nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

03/01/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - december 2017

04/12/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - november 2017

13/11/2017 | Zápis názvu Tradiční lovecký salám/Tradičná lovecká saláma (ZTŠ) a Tradiční špekáčky/Tradičné špekačky (ZTŠ)

Dňa 19. októbra 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené vykonávacie nariadenie Európskej komisie, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisujú názvy Tradiční lovecký salám/Tradičná lovecká saláma (ZTŠ) a Tradiční špekáčky/Tradičné špekačky (ZTŠ). Nariadenie je platné 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

 

Zápis názvu je s „výhradou názvu“.

 

Výrobcovia výrobkov, ktorých názvy sú zapísané s výhradou názvu, musia dodržiavať špecifikáciu schválenú Európskou komisiou a certifikovať svoje výrobky podľa článku 37 nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

 

V Slovenskej republike máme dva certifikačné orgány: 

EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o.
Certifikačný orgán CERTEX
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Tel.: +421 911 810 471
Mobile: +421 918 677 366
e-mail: RastislavKostra@eurofins.sk; TomasDucho@eurofins.sk

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Tel. +421 2/ 602 57 216; +421 2 602 57 408
e-mail: buchlerova@svssr.sk; skodackova@svps.sk

 

V prípade  záujmu o certifikáciu je potrebné kontaktovať  daný certifikačný orgán.

31/10/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - október 2017

02/10/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - september 2017

31/08/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - august 2017

31/07/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - júl 2017

03/07/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - jún 2017