Kontakty

Kontakty - Sekcia potravinárstva a obchodu
Kontaktné osoby:

 

Ing. Milan Lapšanský – generálny riaditeľ sekcie
Tel.: 02/59 266 567
e-mail: milan.lapsansky@land.gov.sk

 

JUDr. Martin Žaťko - riaditeľ odboru potravinárskej výroby
Tel.: 02/ 59 266 580
e-mail: martin.zatko@land.gov.sk

 

Ing. Michaela Píšová
Tel.: 02/ 59 266 542
e-mail: michaela.pisova@land.gov.sk

 

Certifikačné orgány akreditované podľa požiadaviek EN 45 011 /  ISO/IEC 17065: 2012

 

EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o.
Certifikačný orgán CERTEX
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Tel.: +421 911 810 471

Mobile: +421 918 677 366

e-mail: RastislavKostra@eurofins.sk ; TomasDucho@eurofins.sk

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Tel. +421 2/ 602 57 216; +421 2 602 57 408
e-mail: buchlerova@svssr.sk ; skodackova@svps.sk

 

Linky

European Commission > Agriculture > Agriculture and food > Food quality

http://www.indprop.gov.sk

http://www.eurofins.sk/sk-sk.aspx

http://www.svssr.sk/potraviny/certifikacia.asp