Tlačové správy a oznamy

Významná zmena: zviera už nebude vec

26-06-2017
Zavádzame významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti meníme doterajšiu definíciu zvieraťa, vytvárame systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujeme práva veterinárnych inšpektorov a znemožníme zneužívanie zvierat v cirkusoch.

Podporíme chov sladkovodných rýb na Slovensku

26-06-2017
Spúšťame podporu chovu sladkovodných rýb na Slovensku. Prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 podporíme produktívne investície do akvakultúry zamerané na budovanie nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila 8 výziev v tejto oblasti v celkovej sume 6,4 milióna eur.

V mestách pribudnú nízkopodlažné ekologické vozidlá MHD

20-06-2017
Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, to je cieľom novej eurofondovej výzvy.

Výstavu Múzea vo Svätom Antone už obdivujú v hlavnej budove Svetovej obchodnej organizácie

20-06-2017
Krásna zbierka Múzea vo Svätom Antone „Tajomné grafiky“ sa opäť dostala do zahraničia. Všade zaznamenala veľký úspech, najnovšie sa panoromatickými pohľadmi na významné európske veľkomestá zo začiatku 18. storočia kochajú vo Švajčiarsku.Celoeurópska legislatíva je v boji proti nekalým obchodným praktikám nevyhnutná

19-06-2017
Nekalé obchodné praktiky zo strany obchodných nadnárodných spoločností vážne ohrozujú európskych poľnohospodárov i spracovateľov. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes vystúpila na pôde Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoja vidieka Európskeho parlamentu v rámci iniciatívy boja proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Archív tlačových správ