Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Na podanie Jednotnej žiadosti zostáva už len 9 dní


Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“


Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných​ centier do malých komunitných


Unikátna sokoliarska škola


Matečná: STOP zmrazovaniu nepredaného pečiva


Slovenská zelenina je kvalitná, agrorezort jej chce na pultoch viac


Informačná a propagačná stratégia PRV SR 2014-2020


Rozširujeme podpory pre včelárov


Spor o vlastníctvo Slanských lesov sa vyostruje - syn obžalovaného Iča napadol právničku štátnych lesov


Termín na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2017 sa posúva do 30. mája


Veľký úspech slovenskej kapusty – Stupavské zelé získalo Chránené označenie pôvodu


Poľnohospodárstvo bez GMO


Zverejnenie Dodatku č. 5 k Systému riadenia CLLD