Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Falšovanie pôvodu potravín budeme postihovať ešte prísnejšie


Podporíme tých, ktorí sa starajú o mimoprodukčné funkcie lesov


Škody v Tatrách spôsobila bezprecedentná nečinnosť orgánov ochrany prírody


Burčiak bude tento rok skôr, agrorezort udelil výnimku


Chráňte zvieratá pred extrémnymi horúčavami


Spúšťame ďalšie opatrenie pre viac slovenských potravín na pultoch


Agrorezort dá poľnohospodárom v boji proti suchu 22 miliónov eur


Agrorezort podporí stovky nových miest v jasliach po celom Slovensku


Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch


Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí


Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore


Matečná na inšpekcii východnej hranice: Chránime Slovensko aj EÚ


Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. júla 2018