Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Na pôde OSN sa diskutovalo o lesoch: Zásadný význam pre udržateľný rozvoj


Matečná: Slovenskí spotrebitelia budú môcť nakupovať slovenskú zeleninu a ovocie stabilnejšie počas celého roka


Matečná: Úlohou predstaviteľov štátu je slovenským podnikateľom dvere otvárať, nie ich zatvárať


V Kežmarku sa rodí najväčšia investícia za posledných 20 rokov v mliekarenstve


27. Slovenské derby


Drezúrne preteky


Deň stromu


Výstava genetických zdrojov rastlín


Festival peknej hudby


Kamzíkov narátali menej ako vlani


Vzdelávaco-informačné stretnutie „Výzva na predkladanie žiadostí na podopatrenie 8.6. PRV SR 2014-2020


Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z programu rozvoja vidieka


Chovateľský deň v Skanzene