Tlačové správy a oznamy

Fascinujúce rastliny majú svoj deň

17-05-2013

Deň fascinácie rastlinami oslavuje 54 svetových krajín

Bratislava 17. máj 2013 – Ani centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch nie je výnimkou a spolu so svojimi návštevníkmi oslavuje pod záštitou ministra Ľubomíra Jahnátka Deň fascinácie rastlinami. Štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam pri tejto príležitosti otvoril v stredu 15. mája 2013 prehliadku expozície Dňa fascinácie rastlinami symbolickým vysadením stromu jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.). Tento vzácny strom sa dožíva vysokého veku a vyznačuje sa nielen veľmi kvalitným drevom, ale jeho plody sú veľmi vyhľadávané pre pozitívne účinky na tráviaci systém. Slovensko je jednou z 54 krajín zapojených  do akcie s cieľom vzbudiť v širokej verejnosti záujem o biológiu rastlín a význam rastlín v živote človeka. „Rastliny to je život na Zemi. Bez ich existencie  by sa do atmosféry neuvoľňovali bilióny ton kyslíka potrebného pre život ľudí a rastliny sú i zdrojom potravy“, zdôraznil štátny tajomník a dodal: „Rastlina má veľa prívlastkov, ale stále je to ten istý fascinujúci zelený organizmus, bez ktorého by život na zemi nebol možný.“ V závere uznal, že inteligentná spoločnosť rastliny vysoko hodnotí a uznáva ich nezastupiteľné miesto ako primárneho potravinového zdroja, obnoviteľný zdroj energie, či ich dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Počas prehliadky expozície sa návštevníci dozvedeli akej problematike sa venuje výskumnícka pozornosť na pracovisku. Na vlastnej koži zažili prírodu v laboratóriu a vyskúšali si, ako pracujú mnohé prístroje, ktoré výskumníci využívajú pri svojej práci. Na jednom zo 16 stanovísk hostia spoznali, čo riadi a ovplyvňuje rastlinu a akou rečou sa rozprávajú rastlinné gény, či kedy sú rastliny choré a podvýživené. Akciou rezonovala tiež téma obnoviteľných zdrojov energie. Hostia mohli ochutnať pečivo z netradičných druhov obilnín, pseudoobilnín a strukovín, ako aj rôzne druhy bylinkových čajov, rozlíšiť liečivé rastliny na základe vône, či odniesť si domov rastliny bazalky. Fascinácia rastlinami pokračovala tiež prehliadkou Génovej banky Slovenskej republiky, ukážkami netradične sfarbených semien pšenice a tvorby nových rastlinných druhov metódami klasického šľachtenia. Bodkou za expozíciou po fascinujúcich rastlinách boli chutné dezerty pripravené z tradičných slovenských plodín akými sú pšenica, ovos a mak.

Otváracieho dňa sa spolu s predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zúčastnilo viac ako 300 návštevníkov, ktorí mohli doslova zažiť fascináciu rastlinami s priaznivým účinkom na život človeka.

Archív tlačových správ