Sekcie

Definovanie rámca projektu MixTox

26-10-2016
Vedecký výbor úradu EFSA položil základy pre mnohoročný projekt nazývaný MixTox tým, že ustanovil pracovnú skupinu pre vyvinutie usmernenia majúceho za cieľ ...

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

26-10-2016
Asociácia Specialised Nutrition Europe (pôvodne IDACE) podala cez príslušný úrad vo Francúzsku žiadosť o autorizáciu zdravotného tvrdenia podľa článku 14 Nariadenia (ES) 1924/2006.

Vo Varšave sa stretli ministri poľnohospodárstva V4+3

26-10-2016
Varšava, 26. október 2016 – Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ochrana pred morom ošípaných, investície do výskumu v poľnohospodárstve, obchod s poľnohospodárskymi pozemkami a trh s cukrom a obilninami, to boli témy stretnutia ministrov krajín V4+3 vo Varšave.Začal sa ďalší ročník Detskej lesníckej univerzity

25-10-2016
Národné lesnícke centrum spustilo ďalší ročník projektu Detská lesnícka univerzita. Deti zo základných škôl sa budú učiť ako sa starať o les, ako ho rozumne využívať a chrániť.

Zdravotné tvrdenie vplyvu vápnika na normálny vývoj kostí

24-10-2016
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko Panelu NDA: „Vápnik a jeho prínos na normálny vývoj kostí: hodnotenie zdravotného tvrdenia podľa čl. 14 Nariadenia Rady (ES) č. 1924/2006“.


Ministerstvo pôdohospodárstva chce obmedziť špekulatívne nákupy pôdy

19-10-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po novele zákona o nadobúdaní pôdy pripravuje ďalšie kroky smerujúce k obmedzeniu špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy a to formou ústavného zakotvenia.

Usmernenie MPRV SR č. 3146/2016-612

18-10-2016
k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 z. z.

Nariadenie vlády č. 75/2015 Z. z.

18-10-2016
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v
súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka