Aktuality/Oznamy

Financovanie opatrení štátnej pomoci v roku 2015

10-02-2015

podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve z programu Štátna pomoc rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2015 (schválené 3. PVM z 29.01.2015).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)