Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
832596 Liptovské Revúce Ružomberok 11,16
867233 Valaská Dubová Ružomberok 11,84
832171 Likavka Ružomberok 12,66
856410 Liptovské Sliače Ružomberok 14,83
834084 Ludrová Ružomberok 15,61
826081 Komjatná Ružomberok 15,10
865991 Turík Ružomberok 16,95
836338 Martinček Ružomberok 16,59
861201 Štiavnička Ružomberok 16,86
832871 Lisková Ružomberok 18,40
832430 Liptovská Osada Ružomberok 18,28
822981 Kalameny Ružomberok 18,02
832511 Liptovská Teplá Ružomberok 18,45
832502 Liptovská Štiavnica Ružomberok 22,19
834017 Lúčky Ružomberok 23,54
802816 Bešeňová Ružomberok 24,59
832413 Liptovská Lúžna Ružomberok 26,14
848719 Potok Ružomberok 26,18
821403 Ivachnová Ružomberok 31,12
832529 Madočany Ružomberok 41,11
853801 Ružomberok Ružomberok 41,74 *
862444 Švošov Ružomberok 43,48 *
820075 Hubová Ružomberok 49,58 *
832693 Liptovský Michal Ružomberok 52,96 *
857823 Stankovany Ružomberok 62,80 *
819221 Hrboltová Ružomberok 63,60 *
833509 Ľubochňa Ružomberok 82,84 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený