Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802816 Bešeňová Ružomberok 24,59
819221 Hrboltová Ružomberok 63,60 *
820075 Hubová Ružomberok 49,58 *
821403 Ivachnová Ružomberok 31,12
822981 Kalameny Ružomberok 18,02
826081 Komjatná Ružomberok 15,10
832171 Likavka Ružomberok 12,66
832413 Liptovská Lúžna Ružomberok 26,14
832430 Liptovská Osada Ružomberok 18,28
832511 Liptovská Teplá Ružomberok 18,45
832502 Liptovská Štiavnica Ružomberok 22,19
832596 Liptovské Revúce Ružomberok 11,16
856410 Liptovské Sliače Ružomberok 14,83
832693 Liptovský Michal Ružomberok 52,96 *
832871 Lisková Ružomberok 18,40
834084 Ludrová Ružomberok 15,61
834017 Lúčky Ružomberok 23,54
832529 Madočany Ružomberok 41,11
836338 Martinček Ružomberok 16,59
848719 Potok Ružomberok 26,18
853801 Ružomberok Ružomberok 41,74 *
857823 Stankovany Ružomberok 62,80 *
865991 Turík Ružomberok 16,95
867233 Valaská Dubová Ružomberok 11,84
833509 Ľubochňa Ružomberok 82,84 *
861201 Štiavnička Ružomberok 16,86
862444 Švošov Ružomberok 43,48 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený