Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
807117 Budatínska Lehota Kysucké Nové Mesto 8,76
812561 Dolný Vadičov Kysucké Nové Mesto 23,22
818526 Horný Vadičov Kysucké Nové Mesto 31,98 *
830283 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 72,02 *
830381 Kysucký Lieskovec Kysucké Nové Mesto 31,41
832987 Lodno Kysucké Nové Mesto 14,94
833126 Lopušné Pažite Kysucké Nové Mesto 19,16
839728 Nesluša Kysucké Nové Mesto 31,26 *
843229 Ochodnica Kysucké Nové Mesto 31,32 *
844811 Oškerda Kysucké Nové Mesto 21,51
849057 Povina Kysucké Nové Mesto 45,06 *
875236 Prostredný Vadičov Kysucké Nové Mesto 82,92
850977 Radoľa Kysucké Nové Mesto 10,44
853291 Rudina Kysucké Nové Mesto 26,34
853305 Rudinka Kysucké Nové Mesto 22,54
853356 Rudinská Kysucké Nové Mesto 24,88 *
856908 Snežnica Kysucké Nové Mesto 18,84 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený