Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
805301 Devín Bratislava IV 43,80 *
810649 Devínska Nová Ves Bratislava IV 56,65
806099 Dúbravka Bratislava IV 49,52 *
822256 Jarovce Bratislava V 111,39
805211 Karlova Ves Bratislava IV 43,80 *
806005 Lamač Bratislava IV 92,74 *
804274 Nivy Bratislava II 158,26 *
804690 Nové Mesto Bratislava III 40,76 *
804959 Petržalka Bratislava V 107,50
847755 Podunajské Biskupice Bratislava II 67,58
805866 Rača Bratislava III 79,60 *
853771 Rusovce Bratislava V 121,51
805556 Ružinov Bratislava II 33,26
804096 Staré Mesto Bratislava I 158,26 *
805343 Trnávka Bratislava II 35,28
805700 Vajnory Bratislava III 40,71
804380 Vinohrady Bratislava III 31,46 *
870293 Vrakuňa Bratislava II 63,60
871796 Záhorská Bystrica Bratislava IV 85,87
809985 Čunovo Bratislava V 118,74


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený