Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Zákon SNR č. 330/1991 Zb.

30-04-2014
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
viac informácií

Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z.

30-04-2014
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
viac informácií


Nariadenie vlády SR č. 107/2014 Z. z.

30-04-2014
o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
viac informácií

Spúšťače náhlych rizík a ich interakcie v oblasti biologických rizík pre zdravie zvierat, rastlín a verejné zdravie

29-04-2014
EFSA zverejnila publikáciu s názvom „Drivers of emerging risks and their interactions in the domain of biological risks to animal, plant and public health“, v ktorej opisuje výsledky pilotnej štúdie o identifikácii spúšťačov a ich interakcií v oblasti biologických rizík pre zdravie zvierat, rastlín a verejné zdravie.
viac informácií

Priestor na rozvoj slovenského vinárstva ešte stále existuje

29-04-2014
Priestor na rozvoj slovenského vinárstva ešte stále existuje. Uviedol to dnes na Úrade vlády SR premiér Robert Fico (Smer-SD) počas stretnutia so slovenskými pestovateľmi a producentmi vína ocenenými na medzinárodných súťažiach, ktorým poďakoval za vzornú reprezentáciu Slovenska.
viac informácií

Domáci i zahraniční zamestnávatelia na JobExpo ponúkajú prácu pre 13.000 ľudí

29-04-2014
Vyše stovky slovenských a 16 zahraničných zamestnávateľov ponúkajú záujemcom o prácu 13.000 reálnych pracovných miest. Dvojdňový veľtrh pracovných príležitostí JobExpo 2014 sa dnes začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre.
viac informácií
Biznis fórum slovenských a maďarských podnikateľov

28-04-2014
Bratislavská a Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Pešť Vás pozývajú na biznis fórum slovenských a maďarských podnikateľov...
viac informácií


Slovenský agrorezort rokuje s Bosnou a Hercegovinou o spolupráci

25-04-2014
Bilaterálne stretnutie štátnej tajomníčky agrorezortu Magdalény Lacko – Bartošovej a námestníčky ministra zahraničného obchodu a hospodárskych vzťahov Bosny a Hercegoviny (BaH) Ermina Salkičevič – Dizdarevič malo za cieľ prediskutovať témy týkajúce sa možností spoločných BaH/SR projektov v oblasti poľnohospodárstva.
viac informácií