Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Dobrá úroda neznamená automatické znižovanie cien

10-07-2014
Tohtoročná úroda je nádejná. Povedal to dnes predseda vlády SR Robert Fico po stretnutí s poľnohospodármi v okrese Komárno.
viac informácií

Včely a reziduá

09-07-2014
EFSA zverejnila technickú správu s názvom: „A small application developed in R for the estimation of the residue intake rate for certain bee species under given conditions: the SHVAL tool“.
viac informácií

Omračovanie hydiny vo vodnom kúpeli

09-07-2014
EFSA zverejnila publikáciu s názvom: „Scientific Opinion on electrical requirements for poultry waterbath stunning equipment“.
viac informáciíLegislatíva pre oblasť priamych platieb od roku 2015

08-07-2014
MPRV SR oznamuje, že počnúc kalendárnym rokom 2015 budú schémy priamych platieb vykonávané v zmysle nižšie uvedených nariadení.
viac informácií
Minister Ľ. Jahnátek na návšteve ovocinárskych sadov

04-07-2014
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek sa dnes stretol s vedením spoločnosti Plantex a navštívil ovocné sady, ktoré obhospodaruje.
viac informácií

Štatút Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinný 18. júna 2014

03-07-2014
schválený uznesením vlády SR č. 300 z 18. júna 2014
viac informácií

Výzvy 2014

03-07-2014