Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Výberové konanie

27-01-2015
„Centrum európskych projektov v súčinnosti s Ministerstvom infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky, Spoločným technickým sekretariátom v Krakove a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Národným koordinátorom Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné pozície...
viac informácií

Zákon SNR č. 330/1991 Zb.

27-01-2015
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
viac informácií

LESY SR medziročne zvýšili zisk takmer o tretinu

27-01-2015
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky dosiahol v minulom roku podľa neauditovaných výsledkov hrubý zisk 13,3 milióna eur, pri tržbách z vlastných výrobkov a služieb 199,994 milióna eur. Oproti roku 2013 ide o nárast vo výške 29,5 percenta. Tento tretí najlepší hospodársky výsledok od založenia podniku v roku 1999 sa podarilo dosiahnuť napriek poklesu cien dreva ...
viac informácií

Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
viac informácií

Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z.

26-01-2015
o registrácii odrôd pestovaných rastlín
viac informácií

Vyhláška MPRV SR č. 127/2012 Z. z.

26-01-2015
o označovaní potravín
viac informácií

Minister Jahnátek rokoval s komisárom Hoganom

26-01-2015
Na dnešnej Rade EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli bol prítomný aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan. Šéf slovenského agrorezortu Ľubomír Jahnátek ho požiadal o bilaterálne stretnutie, v rámci ktorého ho informoval o iniciatívach SR a krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP).
viac informácií

Vyhláška MPRV SR č. 477/2013 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín
viac informácií

Vyhláška MPRV SR č. 421/2013 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri
viac informácií

Vyhláška MPRV SR č. 342/2013 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
viac informácií

Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z.

26-01-2015
o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
viac informácií

Vyhláška MPRV SR č. 292/2013 Z. z.

26-01-2015
o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu
viac informácií

Komisia a členské štáty EÚ nemajú zhodný názor na ruské embargo

26-01-2015
Európska komisia (EK) a členské štáty EÚ nemajú rovnaký pohľad na dosah platnosti ruského embarga na európske potraviny. Uviedol to minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek v rámci dnešného zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.
viac informácií