Sekcia poľnohospodárstva a služiebPriame platby po novom

15-04-2015
Od roku 2015 čakajú nielen slovenských poľnohospodárov výrazné zmeny, ktoré sa týkajú aj oblasti poskytovania podpôr čerpaných zo zdrojov Európskej únie vo forme priamych platieb. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytne formou uvedených podpôr od tohto roku každoročne asi 400 miliónov EUR, pričom podporení budú len tí poľnohospodári, ktorí vykonávajú poľnohospodársku činnosť.
viac informácií


Agrorezort pokračuje v celoslovenskom predstavovaní IROP

10-04-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pokračuje v celoslovenskom predstavovaní Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v novom programovom období určeného najmä pre mestá, obce a samosprávne kraje.
viac informácií

Zinok a jeho zlúčeniny ako kŕmne aditíva u všetkých druhov zvierat

09-04-2015
EFSA zverejnila publikáciu s názvom v ktorej panel pre prídavné látky, produkty a látky používané v krmivách (FEEDAP Panel) zhodnocuje 7 zlúčenín zinku ...
viac informácií

Meď a jej zlúčeniny ako kŕmne aditíva u všetkých druhov zvierat

09-04-2015
EFSA zverejnila publikáciu, v ktorej v panel pre prídavné látky, produkty a látky používané v krmivách (FEEDAP Panel) zhodnocuje 7 zlúčenín medi ...
viac informácií

Oznámenie o návrhu rozsahu hodnotenia dokumentu „Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 (HUSKROUA ENI CBC 2014-2020)“

09-04-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že návrh rozsahu hodnotenia dokumentu „Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020“ je prístupné na stránkach www.mpsr.sk; www.huskroua-cbc.net a www.enviroportal.sk.
viac informácií