Sekcia poľnohospodárstva a služieb21. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín“, Piešťany, 4. 11. 2014 - 3. cirkulár.

23-10-2014
Dňa 4. novembra 2014 organizuje NPPC - VÚRV Piešťany v Piešťanoch (veľká zasadačka VÚRV Piešťany) 21. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín“, na ktorý Vás týmto pozývame. Téma konferencie je: „Zdravé a kvalitné primárne zdroje pre rastlinnú a živočíšnu výrobu“.
viac informácií

Zelená správa 2014

23-10-2014
údaje za rok 2013


Svetový deň potravín

22-10-2014
V priestoroch Galérie Mlyny sa uskutoční „Svetový deň potravín“, podujatie, ktoré sa každoročne organizuje vo všetkých členských krajinách Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo.
viac informácií

Meeting „Akryamid v potravinách“

17-10-2014
Dňa 10.12.2014 organizuje ESFA vedecké stretnutie na diskusiu k záverom online konzultácií o akrylamide. Stretnutie sa uskutoční v Bruseli – informácie sú dostupné na ...
viac informácií

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci pre rok 2015 (Program 0900208 „Štátna pomoc“ kapitoly MPRV SR)

17-10-2014
aktualizované 28.1..2015
Tabuľka bude postupne doplňovaná tak, ako budú schémy schvaľované v súlade s výnosom o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.

viac informácií

Vzájomná spolupráca teší agrorezort aj švajčiarskeho veľvyslanca

17-10-2014
Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes prijal minister Ľubomír Jahnátek mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Alexandra Wittwera.
viac informácií
Jahnátek: Znižovanie emisií môže poznačiť živočíšnu výrobu

14-10-2014
(Brusel/Luxemburg, 13. októbra 2014) - Na zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Luxemburgu bola pozornosť venovaná znižovaniu emisií v živočíšnej výrobe a analýze dopadu ruského embarga na členské štáty Európskej únie.
viac informácií