Sekcia poľnohospodárstva a služiebOznámenie

15-05-2015
o verejnom odpočte zriaďovateľských organizácii MPRV SR za rok 2014
viac informácií

Prehodnotenie používania chlorofilov ako potravinových aditív

15-05-2015
Chlorofily E 140 (i) boli dávnejšie prehodnocované spojenou expertnou komisiou FAO/WHO pre potravinové aditíva. Špecifikácie by mali byť aktualizované, aby adekvátne pokrývali chlorofily pretože momentálne je do 90)% extraktu neidentifikovaného ...
viac informácií

Prehodnotenie používania chlorofilínov ako potravinových aditív

15-05-2015
Chlorofilíny E(140(i)) sa získavajú zmydelnením roztoku extraktu zo zdrojov akými sú tráva, lucerna a žihľava. Tieto zdroje by nemali byť považované za jedlý rastlinný materiál alebo potravu pre ľudí...
viac informácií

Rozšírenie používania extraktov rozmarínu (E 392) v tukových nátierkach

15-05-2015
Na základe požiadavky Európskej Komisie bolo prepracované hodnotenie expozície, vykonané na základe najvyššie povolených hodnôt MPLs autorizovaných ...
viac informácií

Verejná konzultácia o DRV pre horčík - výzva Panela NDA

15-05-2015
Bola otvorená verejná konzultácia o výživových referenčných hodnotách DRV pre horčík. Návrh stanoviska obsahuje adekvátny príjem založený na pozorovanom príjme u zdravej populácie EÚ...
viac informácií

Hodnotenie rizika kyseliny erukovej

15-05-2015
Európska Komisia požiadala úrad EFSA, aby vypracoval hodnotenie rizika pre zvieracie a ľudské zdravie v spojitosti s výskytom kyseliny erukovej v potravinách a krmivách. V tejto súvislosti bol spustený zber údajov...
viac informácií

VYHLÁŠKA č. 17/2015 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

15-05-2015
z 2 februára 2015, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.
viac informácií