Sekcia poľnohospodárstva a služieb

Špeciálne vydanie EFSA Journalu

12-07-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) s potešením oznamuje mimoriadne vydanie žurnálu EFSA s hlavnými závermi 2. Vedeckej konferencie: Spoločné formovanie budúcnosti bezpečnosti potravín, ktorá sa konala v októbri minulého roka v Miláne.

Ponuka pracovnej stáže pre študentov

12-07-2016
Prehľad aktuálnych možností pre absolvovanie stáže pre študentov zo zameraním sa na potravinárske a poľnohospodárske študijne alebo učebné odbory.

MRL pre cyprokonazol

12-07-2016
Francúzsko v úlohe hodnotiaceho členského štátu vydalo dôvodné stanovisko k návrhu zmeniť MRL cyprokonazolu v strukovinách, jačmeni a v ovsi, podaného spoločnosťou ...

Závery z hĺbkového preskúmania hodnotenia pesticídového rizika aktívnej látky oxatiapiprolinu

12-07-2016
Príslušný úrad v Írsku, ako spravodajského členského štátu, previedlo pôvodné hodnotenie rizika aktívnej látky oxatiopiprolínu pre pesticídnu aktívnu látku oxatiopiprolín, ktoré preskúmal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a vydal z neho závery ako aj hodnotenie žiadostí, návrhov najvyšších medzí reziduí.

Mastenec E553B ako repelent na ochranu ovocných stromov a vínnej révy

12-07-2016
Európska komisia požiadala úrad EFSA o poskytnutie vedeckej spolupráce pri hodnotení žiadosti týkajúcej sa používania mastenca E553B ako základnej látky repelentu používaného v...

Zmena súčasných MRL metalaxylu v rozličných plodinách

12-07-2016
Hodnotiaci členský štát Španielsko dostalo od spoločnosti Industrias Químicas del Vallés požiadavku na zmenu MRLs aktívnej látky meatalxylu v pomarančoch, grapefruitoch, jahodách, Bruselskom rúžičkovom keli a v skupine špenátov a špenátom podobných listoch.

Na ostrove Sihoť prebehlo nové zalesnenie

12-07-2016
Lesy SR ukončili prvé zalesnenie ostrova Sihoť na plochách, kde v minulosti prebiehala ťažba dreva. Nové stromčeky sú už chránené pred poškodením. V súčasnosti stále prebieha príprava nového programu starostlivosti o les.

Riaditelia lesov krajín V4 podpísali memorandum o spolupráci

11-07-2016
Vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu sa zišli riaditelia lesov krajín V4 a podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti lesníctva. Signatári sa dohodli na spoločných aktivitách pri ochrane, starostlivosti a zveľaďovaní lesov.

15. ročník Dňa stromu v Lesníckom skanzene pri Čiernom Balogu (avízo)

08-07-2016
Štátny podnik Lesy SR, v sobotu 9. júla organizujú jedinečné podujatie pri príležitosti Dňa stromu, ktorého sa zúčastní aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Obchodná misia Európskej komisie vo Vietname, Singapure a Indonézii 2016 - výzva na prihlásenie

08-07-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v tejto súvislosti oznamuje, že uvedená obchodná misia pod vedením komisára Európskej únie p. Hogana sa uskutoční v dňoch 2. až 9. novembra 2016. V prípade záujmu o zaradenie do delegácie Európskej komisie je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 16. augusta 2016.

Aktualizovaný zoznam výsledkov Kontrol podľa zákona 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

07-07-2016
aktualizácia k 05.09.2016
Ministerstvo v súlade so zákonom pravidelne zverejňuje informácie o počte započatých a ukončených kontrol, informáciu o zisteniach a porušeniach zákona kontrolovaným subjektom ako aj o výrok právoplatného rozhodnutia ministerstva o uložení pokuty vydaného v správnom konaní.


Výzva na tender zameraný na organizáciu a poskytnutie vzdelávacích aktivít v rámci partnerského programu európskeho hodnotenia rizika úradu EFSA

04-07-2016
Úrad EFSA vyhlásil výzvu na tender zameraný na organizáciu a poskytnutie vzdelávacích aktivít v rámci partnerského programu európskeho hodnotenia rizika úradu EFSA OC/EFSA/AFSCO/2016/01