Sekcia poľnohospodárstva a služieb


Pozvánka

11-11-2014
na konferenciu VÝŽIVA ZVIERAT - VEDA A PRAX, NPPC – VÚŽV Nitra, 27.11.2014
viac informácií

Oznam

11-11-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.
viac informácií

Rada ministrov rokovala v Bruseli o rozpočte aj ekologickom poľnohospodárstve

11-11-2014
(Brusel, 10. november 2014) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek sa zúčastnil na zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, kde sa rokovalo najmä o rozpočtových návrhoch a spoločnej deklarácii.
viac informácií

Stanovisko k pripomienkam Cypru na uvedenie GM klinčekov SHD-27531-4 na trh

11-11-2014
Vedecké stanovisko o námietkach členského štátu k oznámeniu (odkaz C/NL/13/01) o uvádzaní na trh geneticky modifikovaného klinčeka SHD-27531-4 s modifikovanou farbou, na dovoz rezaných kvetov na okrasné účely, v súlade s časťou C Smernice 2001/18/ES od Suntory Holdings Limited.
viac informácií

VYHLÁŠKA 163/2014

07-11-2014
o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa

VYHLÁŠKA 163/2014

07-11-2014
o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa

Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020

07-11-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo Koncepciu rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020, ktorá bola dňa 5. novembra 2014 schválená vládou Slovenskej republiky a vychádza prioritne z jej programového vyhlásenia na roky 2012 – 2016.
viac informácií
POZVÁNKA

04-11-2014
Pozvánka na bilaterálne rokovania čínskych a slovenských firiem z oblasti poľnohospodárstva konané dňa 4.decembra t.r. v agentúre SARIO v Bratislave.
viac informácií

Hľadanie možnosti vzájomnej spolupráce SR a Mongolska

04-11-2014
(Bratislava, 4. novembra 2014) – Štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Magdaléna Lacko – Bartošová privítala na pôde agrorezortu štátneho tajomníka Ministerstva priemyslu a poľnohospodárstva Mongolska, Zojargala Khadbaatara.
viac informácií