Sekcia poľnohospodárstva a služieb

MPRV SR

20-01-2014Summit ministrov poľnohospodárstva v rámci Grüne woche 2014

20-01-2014
Úloha poľnohospodárstva ako zabezpečiť výživu v meniacich sa klimatických podmienkach udržateľným spôsobom, bola primárne diskutovanou témou na Globálnom fóre pre potraviny a poľnohospodárstvo v Berlíne.
viac informáciíOznam

16-01-2014
EFSA zverejnila na svojom webovom sídle - Vedecké stanovisko k bezpečnosti a účinnosti prípravku Lactobacillus fermentum (NCIMB 30169) ako silážne aditívum pre všetky druhy krmív.
viac informácií

Oznam

16-01-2014
EFSA zverejnila na svojom webovom sídle vedecké stanovisko týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti prípravku Lactobacillus brevis (DSMZ 16680) ako silážne aditívum pre všetky druhy krmív.
viac informácií

Pozvánka na obchodné fórum

15-01-2014
Termín: 23.1.2014
viac informácií

Príručka o kritériách pre vyhodnotenie štúdií o efektívnosti omračovacích metód z hľadiska ochrany zvierat počas usmrcovani

15-01-2014
EFSA zverejnila Príručku o kritériách pre vyhodnotenie štúdií o efektívnosti omračovacích metód z hľadiska ochrany zvierat počas usmrcovania. Tá definuje hodnotiaci proces a kritériá,...
viac informácií


Oznam

14-01-2014
Všeobecný súd Európskej únie zrušil rozhodnutia Komisie* o povolení na uvedenie geneticky modifikovaného zemiaka línie EH92-527-1 (Amflora) na trh z dôvodu podstatného porušenia procesných povinnosti Európskou komisiou.
viac informácií

Agrorezort podporuje rozvoj slovenského pivovarníctva

14-01-2014
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek sa dnes stretol s prezidentkou Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Júliou Hurnou.
viac informácií