Sekcia lesnícka


Regionálna výstava oviec a kôz - Kamenica 2016

24-06-2016
Na farme Kamenica (okres Sabinov) u manželov Angelovičových sa dňa 17. júna 2016 konala Regionálna výstava oviec a kôz spojená s Nákupným trhom baranov.


Výrobky z ovčieho a kozieho mlieka sú bezpečné

22-06-2016
Bratislava, 22. júna 2016 – Chov oviec a kôz vo voľnej prírode podlieha prísnemu zdravotnému dohľadu. Doteraz bolo vyšetrených 370 vzoriek mlieka. Ani v jednom prípade sa nepotvrdila prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Mlieko, bryndza, ovčie a kozie syry, ale aj žinčica sú úplne bezpečné.
Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná na stretnutí s vedením Slovenskej poľnohospodárskej univerzity o zvyšovaní atraktivity poľnohospodárskeho sektora

21-06-2016
Nitra, 20. júna 2016 – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa stretla s rektorom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre Petrom Bielikom a s vedením fakúlt univerzity. Hlavnou témou bolo zvyšovanie atraktivity sektora poľnohospodárstva a kvality vzdelávania.

Ostatné medzinárodné organizácie

20-06-2016
SR je členom aj nasledovných medzivládnych organizácií, ktorých gestorom je MPRV SR...

Phyllosticta citricarpa - citrusy

20-06-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín na zdravie rastlín dospel k záveru, že najnovšie dostupné informácie o čiernych škvrnách na citrusoch podporujú odporúčanie EFSA vydané v roku 2014. Z tohto dôvodu nebude EFSA aktualizovať existujúce vedecké stanovisko.


Info session on applications – pesticides - technical meeting with stakeholders on EFSA GD on residue definition for dietary risk assessment

16-06-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že úrad EFSA - EFSA’s Applications Helpdesk v spolupráci s oddelením Pesticídov...

EFSA Traineeships Call 2016

16-06-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s úradom EFSA si Vás dovoľuje informovať o možnostiach ročnej stáže na úrade EFSA...

Detská lesnícka univerzita slávnostne promovala absolventov

16-06-2016
Národné lesnícke centrum š.p., príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v spolupráci s partnermi pripravilo pre 36 študentov Detskej lesníckej univerzity niekoľko mesačný vzdelávací program, ktorý bol zavŕšený slávnostným aktom promócie priamo na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.