Aktuality

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo: 3237/2016-640

Názov pripravovaného legislatívneho návrhu: Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo: 3052/2016-410

Názov pripravovaného legislatívneho návrhu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ...

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

23-09-2016
Európska komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, aby vypracoval vedecké usmernenie týkajúce sa žiadosti o schválenie peroxidu vodíka ako základnej látky, ktorú dostala EK.

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

23-09-2016
Úrad EFSA bol Európskou komisiou požiadaný, aby opätovne preskúmal predchádzajúce stanoviská k zilpaterol hydrochloridu do 81. Zasadnutia spojenej expertnej komisie FAO/WHO o prídavných látkach do potravín (JECFA) a aby zhodnotil dostupnú vedeckú literatúru ...

Spotreba kozieho a ovčieho mlieka stúpa

23-09-2016
Bratislava, 22. 9. 2016 – Záujem spotrebiteľov o ovčie a kozie produkty sa zvyšuje. Konštatovala to Komoditná rada pre ovce a kozy MPRV SR, ktorej hlavnou témou bola aktuálna situácia v chove oviec a kôz ako aj samotná ich produkcia.

Ministerka Matečná podporila Európsky týždeň mobility, na rokovanie vlády prišla na bicykli

21-09-2016
Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná podporila alternatívny a ekologický spôsob cestovania v meste. Na rokovanie vlády cestovala z ministerstva na bicykli. Ministerstvo tiež podporilo kampaň Na bicykli do obchodu.

Oznam

21-09-2016
Na stránke sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, v časti PRV SR 2014-2020/ Neprojektové opatrenia/ Vzdelávanie bol doplnený termín konania školiaceho kurzu v rámci Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia.

Prehľad autorských postupov

21-09-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje upozorniť o novom prístupe pre autorstvo, ktorý bol nedávno schválený vedeckým výborom úradu EFSA a uverejnený v EFSA žurnále ...

Výzva na predkladanie ponúk: "Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013

21-09-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ, realizuje v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prieskum trhu a vyzýva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom „Vypracovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013“.

Bez zvýšenia organizovanosti nie je možné posilniť postavenie poľnohospodárov, ani vyriešiť mliečnu krízu

20-09-2016
Experti Európskej únie sa zišli na stretnutí k situácii na trhu s mliekom. Poukázali na potrebu zvýšenia organizovanosti v sektore. Bez toho je šanca na zlepšenie podmienok postavenia poľnohospodárov v reťazci veľmi malá.

Archív správ