Aktuality

Vládni experti na pôde OSN o strategickom pláne pre svetové lesy

27-10-2016
Vládni experti rokujú na pôde OSN o podobe budúceho strategického plánu pre svetové lesy. Cieľom je najmä znížiť globálne odlesňovanie a zmierniť následky zmeny klímy.

Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien potravín v EÚ

27-10-2016
Pravidelná mesačná informácia vybraných skupín výrobkov za mesiac september 2016

Oznámenie pre žiadateľov PPA

26-10-2016
Na základe legislatívy EÚ bola SR povinná najneskôr od roku podávania žiadostí 2016 implementovať a sprístupniť žiadateľom o priame platby informačný systém geopriestorového formulára žiadosti o pomoc (ďalej len „GSAA“).

Vo Varšave sa stretli ministri poľnohospodárstva V4+3

26-10-2016
Varšava, 26. október 2016 – Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ochrana pred morom ošípaných, investície do výskumu v poľnohospodárstve, obchod s poľnohospodárskymi pozemkami a trh s cukrom a obilninami, to boli témy stretnutia ministrov krajín V4+3 vo Varšave.

Vedecké stanoviská k bezpečnosti Lactobacillus diolivorans DSM 32074 a prípravku RONOZYME®WX

26-10-2016
Asociácia Specialised Nutrition Europe (pôvodne IDACE) podala cez príslušný úrad vo Francúzsku žiadosť o autorizáciu zdravotného tvrdenia podľa článku 14 Nariadenia (ES) 1924/2006.

Definovanie rámca projektu MixTox

26-10-2016
Vedecký výbor úradu EFSA položil základy pre mnohoročný projekt nazývaný MixTox tým, že ustanovil pracovnú skupinu pre vyvinutie usmernenia majúceho za cieľ ...

Začal sa ďalší ročník Detskej lesníckej univerzity

25-10-2016
Národné lesnícke centrum spustilo ďalší ročník projektu Detská lesnícka univerzita. Deti zo základných škôl sa budú učiť ako sa starať o les, ako ho rozumne využívať a chrániť.Zdravotné tvrdenie vplyvu vápnika na normálny vývoj kostí

24-10-2016
Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko Panelu NDA: „Vápnik a jeho prínos na normálny vývoj kostí: hodnotenie zdravotného tvrdenia podľa čl. 14 Nariadenia Rady (ES) č. 1924/2006“.

Archív správ


Aktuálne z legislatívy

Okrúhly stôl k nadobúdaniu pôdy

27-10-2016 zobrazené do 02-11-2016
Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa v pondelok 24.10. uskutočnil okrúhly stôl týkajúci sa návrhu ústavných garancií týkajúcich sa pôdy.