RO pre IROP informuje, že na otázky spojené s prioritnou osou 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou bola zriadená e-mailová schránka clld.irop@land.gov.sk

Všetky otázky k tejto prioritnej osi IROP Vás prosíme zasielať na predmetnú adresu.

FAQ – SOCIÁLNE SLUŽBY a SPODaSK

23-05-2018
kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6