CLLD

RO pre IROP informuje, že na otázky spojené s prioritnou osou 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou bola zriadená e-mailová schránka clld.irop@land.gov.sk

Všetky otázky k tejto prioritnej osi IROP Vás prosíme zasielať na predmetnú adresu.