FAQ – JASLE

10-08-2018
kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

FAQ – SOCIÁLNE SLUŽBY a SPODaSK

23-05-2018
kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6


FAQ - Chod MAS

16-11-2017

FAQ – PITNÁ VODA, ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD, KANALIZÁCIA

07-09-2017
kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

FAQ – DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

14-07-2017
kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

FAQ – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

28-06-2017
kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

FAQ – VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

03-05-2017
kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12

FAQ – CYKLOTRASY

03-05-2017
kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

FAQ – ZÁKLADNÉ ŠKOLY

22-02-2017
kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

FAQ – STREDNÉ ŠKOLY

22-02-2017
kód výzvy IROP-PO2-SC223- PZ-2016-3, IROP-PO2-SC223-2016-14

FAQ – PLÁN UDRŽATEĽNOSTI MOBILITY (PUM)

09-12-2016
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9

FAQ – MATERSKÉ ŠKOLY

29-11-2016
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, IROP-PO2-SC221-2016-10

Aktualizované 27.04.2017