Oznámenie o zverejnení schémy minimálnej pomoci

21-12-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že pre Program spolupráce Interreg V-A PL-SK Poľsko - Slovensko 2014-2020 bola v Obchodnom vestníku č. 243/2016 vydanom dňa 20. 12. 2016 (v kapitole „štátna pomoc a iné programy podpory“) zverejnená schéma minimálnej pomoci...

Oznámenie o zverejnení schém minimálnej pomoci

02-12-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že pre Programy spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko a Slovenská republika - Maďarsko boli v Obchodnom vestníku č. 231/2016 vydanom dňa 2. 12. 2016 (v kapitole „štátna pomoc a iné programy podpory“) zverejnené schémy minimálnej pomoci...

Prezentácie Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

19-05-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 pripravilo informačné dni konané v Trenčíne, Trnave, Prešove, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Bratislave a v Nitre...